Industriële transmissie-olie voor aandrijvingen van Stiebel

Vereisten

Industriële transmissie-olie moet aan een reeks voorwaarden voldoen:

 • Scheiden van gekoppelde oppervlakken (bijv. tandwielen, lagers) door een oliefilm te vormen.
 • Vermijden van slijtage
 • Minder wrijving
 • Betere prestatie
 • Afvoer van bijv. vuil en slijtagedeeltjes naar de filter
 • Warmte-afvoer
 • Minder trillingen en geluid
 • Corrosiebescherming
 • Lange levensduur / Bestand tegen verouderen
 • Hoog temperatuurbereik

De smeerolie moet aan de minimale vereisten van DIN 51517-Deel 3 en ISO/DP 6743-6 voldoen of deze overtreffen. Belangrijke eigenschappen hierbij zijn:

 • FZG-schadebelastingsklasse van min. 12
 • Viscositeitsgraad van mind. 95
 • Toevoeging van EP-additieven (toevoegsel aan olie)
  - voor een betere corrosiebescherming, bestendigheid tegen veroudering en belastbaarheid
  - evenals voor minder wrijving en slijtage in zones met gemengde wrijving


De ISO-viscositeitsclassificatie voldoet aan DIN 51519 en ISO 3448. De fabrikanten van smeerstoffen raden de producten aan die in de tabel met transmissie-olie zijn vermeld - zie gebruiksaanwijzing. De fabrikant van de smeerstof is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de technische geschiktheid van zijn product. Bij gebruik van producten die niet in de tabel zijn vermeld, moet met Stieber overlegd worden. Aandrijvingen uit de reeksen P2000, P3000 en B2000 kunnen ook met transmissie-olie met SAE-viscositeitsklasse SAE 90 of SAE 85W-90 volgens SAE J 306 worden gebruikt. Deze olie moet aan de volgende criteria voldoen: API GL-4 of API GL-5, MIL-L-2105 D; EP-additieven.

Olie vullen

 

Afhankelijk van de reeks worden aandrijvingen van Stiebel met of zonder olie geleverd. Voor de ingebruikneming moet in elk geval worden nagegaan of de voorgeschreven hoeveelheid smeerstof aanwezig is. De hoeveelheid en kwaliteit van de olie worden op het typeplaatje en in de gebruiksaanwijzing vermeld. De hier vermelde hoeveelheid olie is een richtwaarde.
De aanduiding op de oliepeilstok, het oliekijkglas of de overloopschroef, indien deze tot de uitrusting behoren, is doorslaggevend.
Controleer bij het aansluiten van leidingen, buizen, pompen enz. na een bepaalde werkduur (bijv. 1 uur, zie gebruiksaanwijzing) opnieuw het oliepeil en vul eventueel aan tot de aanduiding. Gebruik de aandrijvingen niet zonder ventilatie (filter of ventiel). Bij het opwarmen of afkoelen kan een gewijzigd olievolume anders lekken veroorzaken.

Olie vervangen

 

Bij het vervangen van de smeerstof moet de olie in bedrijfswarme toestand worden afgelaten om een volledige vervanging te garanderen.
Tip: bij erg vuile olie moet de aandrijving met de nieuwe smeerstof worden gespoeld. Controleer bij elke oliewissel of de dichtingen en schroefverbindingen goed gesloten zijn en trek de schroeven indien nodig aan. Reinig grondig afdichtingsbouten met een permanente magneet. Normaal gezien kunnen aandrijvingen van Stiebel met minerale olie CLP 220 in overeenstemming met DIN 51517-3 worden gebruikt. Deze kwaliteit is geschikt voor gebruiksomstandigheden bij een omgevingstemperatuur van -10 °C tot +40 °C. De keuze voor synthetische smeerolie CLP HC (ook PAO, polyalphaolefin genoemd) is het gevolg van speciale gebruiksomstandigheden van de aandrijving, bijv. de omgevingstemperatuur. Van belang is hier de olietemperatuur die tijdens de werking wordt bereikt.
Bij gebruik van andere soorten olie, bijv. CLP-PG, voedingsmiddelenbestendige of biologisch afbreekbare olie, vragen wij om Stiebel te raadplegen.
Verwijder regelmatig vuil en stofafzettingen van het oppervlak van de aandrijving om schade door oververhitting te vermijden.
Oliekoeling of -verwarming is in overleg met Stiebel mogelijk.

Intervallen voor oliewissel, toegelaten olietemperatuur bij Minerale olie CLP :

Aandrijving reeksMax. Olietemperatur1. OliewisselVolgende oliewisselZie gebruiksaanwijzing
A200080°C500u4000uGA 01
P2000 / P3000 / B200095°C200u2000uGA 03
S200090°C500u6000uGA 19
QuarryMaster90°C500u4000uGA 06
QuarryMaster Highpower90°C500u4000uGA 20

Intervallen voor oliewissel, toegelaten olietemperatuur bij Synthetische olie:

Aandrijving reeksMax. Olietemperatur1. OliewisselVolgende oliewisselZie gebruiksaanwijzing
A200080°C500u8000uGA 01
P2000 / P3000 / B200095°C200u4000uGA 03
S200090°C500u12000uGA 19
QuarryMaster90°C500u8000uGA 06
QuarryMaster Highpower90°C500u8000uGA 20