Selectie- en kwalificatieproces

Als wereldwijd handelende onderneming beschouwen wij de consolidatie van ons concurrentievermogen als een permanente uitdaging. Een centraal onderdeel van onze strategische aanwerving is de selectie van gekwalificeerde leveranciers.

De volgende punten geven de minimale vereisten waarnaar de coöperatie zich moet richten.

De voorwaarden voor een duurzame samenwerking zijn aanwezig wanneer onze toekomstige partners:

 • In overeenstemming met DIN EN ISO gecertificeerd zijn en over een regelmatig systeem voor kwaliteitsgarantie beschikken
 • Een minimumkwaliteit voor producten en dienstverlening nastreven
 • Wereldwijd concurrentieel zijn, waarbij de kosten van het hele proces voor meerwaarde-creatie centraal staan
 • Een hoge technische competentie en de bereidheid tot het zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen tonen
 • Klachten van onze gezamenlijke klanten onmiddellijk regelen en benutten als een kans om de processen te optimaliseren
 • Over moderne communicatiemiddelen beschikken
 • Bereid zijn om hun logistiek op ons af te stemmen en instrumenten voor de levering, zoals JIT en Kanban, gebruiken
 • Betrouwbaar zijn, zich aan beloftes en afspraken houden en informatie en gegevens vertrouwelijk behandelen
 • Communiceren
 • Erg milieubewust zijn en veel maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen

 • Onze inkoops- en kwaliteitsovereenkomsten aanvaarden

In ruil daarvoor verbindt Stiebel zich tot:

 • een open en eerlijke samenwerking
 • een langdurig en strategisch partnerschap voor de leverancier met een aankoopvolume dat kan toenemen
 • betrouwbaarheid betreffende overeenkomsten, afspraken, deadlines en betalingen
 • waardering van de prestaties van de leverancier volgens het motto: hoe beter de gemeenschappelijke resultaten, des te intensiever en langer de samenwerking wordt
 • het verlangen en stimuleren om het concurrentievermogen ten voordele van beide partners te consolideren