Leveranciersportaal / Inkoopfilosofie

Inkoopfilosofie

Het succes van de onderneming Stiebel is in grote mate afhankelijk van de tevredenheid van onze klanten. Daarom staat de klant centraal bij onze activiteiten en is hij de rode draad bij het creëren van meerwaarde.

Kwaliteit

Kwaliteit betekent dat wij de afgesproken eisen van onze klanten respecteren en is doorslaggevend voor onze hele supply chain. Iedereen, ook onze leveranciers, draagt verantwoordelijkheid om aan de eisen te voldoen.

De kwaliteitsgarantie is gebaseerd op het principe van een 'nul-foutenstrategie' en op voortdurende verbetering.

Partners

De leverancier wordt in de keten voor meerwaarde geïntegreerd en als partner opgenomen. Behalve door een enorme vakkundige bekwaamheid en door technisch leiderschap op de markt, onderscheiden onze leveranciers zich door de volgende eigenschappen:

  • Verantwoordelijkheid inzake kosten

  • De leverancier is zich bewust van zijn eigen en van de gemeenschappelijke, wereldwijde concurrentiesituatie. Daarom wordt het potentieel voor kostenvermindering systematisch en voortdurend benut.

  • Stiptheid

  • Een continu logistiek systeem garandeert een vlekkeloze levering. Een hoge flexibiliteit en betrouwbaarheid bieden zekerheid in de meest uiteenlopende situaties.

  • Milieubewustzijn

  • Onze partners onderscheiden zich door een grote mate aan sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Wij houden ons aan de milieunormen en gaan spaarzaam om met grondstoffen.

  • Samenwerking

  • Wij bieden het hoofd aan de voortdurende uitdagingen van de markten door onze samenwerking continu te verbeteren. Daarbij beschouwen wij het aandeel dat onze leveranciers aan onze producten hebben, als een integraal onderdeel van het proces. Uitstekende prestaties zijn dan ook een conditio sine qua non.