Kwaliteit is geen toeval: Stiebel

Ons systeem voor kwaliteitsmanagement is gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 9001:2015.
De processen in de onderneming zijn in een handboek inzake kwaliteitsmanagement transparant en begrijpelijk neergeschreven. De doeltreffendheid van het systeem voor kwaliteitsmanagement werd herhaaldelijk vastgesteld (de laatste keer op 30.06.2021 door SGS-TÜV Saar) met als registratienummer van het certificaat DE12/81839597.

Regelmatige interne audits zorgen voor een gecontroleerd niveau en een voortdurend verbeteringsproces. Bovendien garanderen ze de kwalificatie van onze medewerkers indien dat nodig is. Dat beschouwen wij als de beste voorwaarde om de tevredenheid van de klanten te verbeteren en om het succes van onze onderneming te consolideren.

Stiebel staat voor kwaliteit. Punt.

Als traditionele onderneming staan wij voor waarden. Daaruit vloeit een veeleisend en algemeen geldend kwaliteitsbegrip voor de hele onderneming voort. Wij vinden het belangrijk dat u, als klant, 100% kunt vertrouwen op onze dienstverlening.

Aangezien papier geduldig is en het begrip 'kwaliteit' op de markt inflatoir wordt gebruikt, richten wij ons vooral op daden. Daarom ontwikkelen en produceren wij aandrijvingen en transmissies met een uiterst hoge kwaliteit - zonder compromissen. Dat wordt dagelijks bewezen door de extreme omstandigheden waarin onze producten overal ter wereld worden gebruikt. Om de internationale kwaliteitsnormen te garanderen, hebben wij vanzelfsprekend tijdens alle handelingen een gecertificeerd systeem voor kwaliteitsmanagement geïmplementeerd.

Voor ons is kwaliteit een levend proces.

Kwaliteit wordt bij ons door mensen gemaakt - dag na dag. Wij beschouwen dat begrip niet als een lippendienst, maar als een voortdurende uitdaging voor ons handelen en werken, in alle onderdelen en afdelingen van onze onderneming.

Certificaten

Het uitgangspunt van onze opvatting over kwaliteit is dat enkel de som van alle afzonderlijke stappen in het proces voor meerwaarde-creatie tot een uitstekend, hoogwaardig product leidt. Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze klanten enkel zo voortdurend kunnen tevreden stellen en enthousiast maken. Door de permanente verbetering en optimalisering formuleren wij onze kwaliteitsdoelstellingen in het kader van het geïmplementeerde systeem voor kwaliteitsmanagement steeds opnieuw. Daardoor is kwaliteit bij Stiebel ook werkelijk een begrip dat leeft - al sinds 1946.

Wij willen op vlak van kwaliteit aan de top blijven staan.

Voor de directie, de leidinggevenden en alle medewerkers is dat een verplichting. De kwaliteit van onze producten en activiteiten is een belangrijke voorwaarde voor het succes en de toekomst van onze onderneming. Dat is een verplichting voor al onze medewerkers.

STIEBEL-KWALITEIT is het resultaat van alle maatregelen op alle vlakken waardoor onze klanten tevreden zijn.